مهدکودک ماه و ستاره

مقابله با کرونا ویروس

طریقه مقابله با کرونا ویروس

یک روانشناس اجتماعی با بیان اینکه زمانی که در جامعه با مسئله‌ای مانند ویروس کرونا مواجه هستیم ممکن

است افراد دچار اضطراب فراگیر شوند، گفت: این اضطراب در نهایت به عنوان تنش اجتماعی در جامعه بروز

می‌یابد؛ این درحالیست که در این شرایط باید خود را به آرامش برسانیم و برای جلوگیری از گسترش آن به

توصیه‌های پیشگیرانه‌ سازمان بهداشت جهانی عمل کنیم.

در جهان هستی اتفاقاتی رخ می‌دهد که تحت کنترل ما نیست، اتفاقاتی که می‌تواند روان انسان‌ها را تحت تاثیر قرار

دهد، اما اگر نتوانیم اضطراب ناشی از این اتفاقات را کاهش دهیم، هورمون کورتیزول در بدن ترشح و در پی آن

سیستم ایمنی بدن تضعیف می‌شود.

طریقه مقابله با کرونا ویروس

به گفته وی، به طور قطع ضعیف بودن سیستم ایمنی بدن نه تنها فرد را مستعد ابتلا به ویروس کرونا بلکه مستعد

ابتلا به بیماری‌های دیگری نیز خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه انسان‌ها براساس عوامل مختلفی دچار اضطراب و ترس می‌شوند، اظهار کرد:

بیماری‌های سایکوسوماتیک (بیماری‌های روان‌تنی) بیماری‌های جسمانی هستند که ریشه در مسائل روانی دارد.

زمانی که در جامعه با مسئله‌ای مانند ویروس کرونا مواجه هستیم ممکن است افراد دچار اضطراب فراگیر شوند

که این اضطراب در نهایت به عنوان تنش اجتماعی در جامعه بروز می‌یابد.

این روانشناس تاکید کرد: در این شرایط مردم باید بدانند که «قرار نیست با ویروس کرونا بمیریم» بلکه باید با

روش‌های پیشگیری به این ویروس هم مانند دیگر بیماری‌های دیگر مانند آنفلوآنزا، جنون گاوی و تمامی

بیماری‌هایی که در زمانه‌ای پدیدار شدند و سرانجام توانستیم آن را شکست دهیم نیز بر آن فائق شویم.

وی افزود: ویروس‌های موجود در جهان ویروس‌های جدیدی نیستند بلکه از گذشته وجود داشته است.

کروناویروس نیز وجود داشته و در حال حاضر بین مردم جهان اپیدمی شده است، اما باید در این شرایط، این

مرحله خود را به آرامش برسانیم و برای جلوگیری از گسترش آن به توصیه‌های پیشگیرانه‌ سازمان بهداشت

جهانی عمل کنیم.

طریقه مقابله با کرونا ویروس

وی با اشاره به اینکه برای مقابله با کروناویروس باید ابتدا از اضطراب دوری کنیم، افزود: شاید این موضوع

فرصتی باشد که بیش از پیش به بهداشت فردی خود توجه کنیم.

فلاطونی ادامه داد: باید این دیدگاه را داشته باشیم که این بیماری نیز همانند بیماری‌های دیگر است و به جای

افزایش اضطراب، تنش‌های اجتماعی را کاهش دهیم. در شرایط کنونی مشاهده می‌شود که بسیاری از والدین از

کرونا ویروس هراس دارند و با این هراس کودکانشان را آزار می‌دهند و برخی والدین با روش‌های اشتباه نکات

بهداشت را به کودکان خود آموزش می‌دهند؛ حال آنکه باید توصیه‌های پزشکی و بهداشتی را در روش‌های صحیح

مانند بازی به کودکان آموزش داد، چراکه رفتارهای هراس‌آور در این زمینه موجب ترس و فوبیا در کودکان

می‌شود.

مهدکودک ماه و ستاره با تلاش خاله های مهربون سعی در آموزش هرچه بهتر شما عزیزان دارد.

حالا توجه شما رو با این آموزش جلب میکنیم تا بتونید فرشته های نازنین رو در برابر این ویروس ایمن نگه دارید.

در آموزش قبل سعی کردیم تا به شما کلیات را در رابطه با کرونا ویروس بیان کنیم.

در این آموزش با این تصاویر از شما میخواهیم تا به کودکان خود آموزش های لازم را بدهید.

طریقه مقابله با کرونا ویروس؟

یک روانشناس اجتماعی با بیان اینکه زمانی که در جامعه با مسئله‌ای مانند ویروس کرونا مواجه هستیم ممکن
است افراد دچار اضطراب فراگیر شوند، گفت: این اضطراب در نهایت به عنوان تنش اجتماعی در جامعه بروز
می‌یابد؛ این درحالیست که در این شرایط باید خود را به آرامش برسانیم و برای جلوگیری از گسترش آن به
توصیه‌های پیشگیرانه‌ سازمان بهداشت جهانی عمل کنیم.

طریقه مقابله با کرونا ویروس ؟

برای مقابله با کروناویروس باید ابتدا از اضطراب دوری کنیم، افزود: شاید این موضوع
فرصتی باشد که بیش از پیش به بهداشت فردی خود توجه کنیم.
فلاطونی ادامه داد: باید این دیدگاه را داشته باشیم که این بیماری نیز همانند بیماری‌های دیگر است و به جای
افزایش اضطراب، تنش‌های اجتماعی را کاهش دهیم.

فهرست مطالب