مهدکودک ماه و ستاره

قوانین راهنمایی و رانندگی برای کودکان

قوانین راهنمایی رانندگی

کودکان مهمترین قشری هستند که در معرض خطرات رانندگی قرار دارند و برای دور نگه داشتن آنان از این خطر باید آموزش های لازم را ببینند . مواردی هستند که باعث آسیب پذیری کودکان میشوند که بیان میکنیم .

از انجا که کودکان دارای نیاز به حرکت و دویدن هستند خطر تصادف در این قشر زیاد است و این مساله انها را آسیب پذیر میکند . کودکان حتی در هنگامی که به اطراف توجه میکنند به دلیل ترس ناگهانی در معرض خطر قرار میگیرند. از طرفی دیگر به علت کوتاهی قدشان متوجه مشکل دید راننده نیستند

آموزش هایی که باعث ایمنی کودکان در برابر سوانح رانندگی می شوند می تواند در موارد زیر خلاصه شود:

آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای کودکان

کمربند ایمنی

آموزش استفاده از کمربند ایمنی هنگام نشستن در ماشین از اهمیت زیادی برخوردار است و مشاهده رعایت آن توسط والدین نیز بر آموزش بهتر تاثیر می گذارد.ایست قبـل از ورود بـه خیابـان: کودکان باید این مساله را درک کنند که نمی توانند بدون مشاهده دو طرف خیابان به آن وارد شوند و امکان آسیب دیدن آنها با این رفتار زیاد است.

اسـتفاده از پـل هـوایی

 استفاده از پل عابرپیاده در مکانهایی که امکان این عبور وجود داردضروری است و باید به کودکان تذکر داده شود که به هیچ وجه در جاهایی که پل عابر پیاده وجود دارد از عرض خیابان عبور نکنند.

عبـور از محل خطهای کشی عابر پیاده:

معنی خط کشی محل عبور عابر پیاده را برای کودکان توضیح دهید و از آنها بخواهید هنگامی که می خواهند از عرض خیابان عبود کنند حتما از روی خط کشی ردشوند.

تشریح نحوه بیرون آمدن از پشت ماشـین پـارک شـده کنـار خیابـان

یکی از خطراتی که همواره کودکان را در پیاده رو ها تهدید می کند ماشین هایی هستند که در حال بیرون آمدن از پارکینگ هستنو کودکان باید درک درستی از دید راننده داشته باشند و متوجه باشند که ممکن است به خاطر کوتاهی قدشان در آیینه راننده دیده نشوند و آسیب ببینند.

توضیح معنی تابلوهـای راهنمـایی و رانندگی

یادگیری مفاهیم تابلوهای راهنمایی و رانندگی می تواند برای جلوگیری از آسیب دیدن کودکان موثر باشد.

برای بازی و نمایش در محیط شبیه سازی شده آموزش بهتر به کودکان و نهادینه شدن مفاهیم راهنمایی و رانندگی می توان از روش های زیر استفاده کرد:.

بازی و نمایش در محیط شبیه سازی شده

اگر ساعاتی در مدارس صرف آموزش مفاهیم و قوانین راهنمایی و رانندگی شود می تواند برای کودکان جذاب باشد و باعث یادگیری بهتر کنار همسالان گردد.

استفاده از هنر نقاشی

نمایشگاهها و مسابقات نقاشی با موضوع قوانین راهنمایی و رانندگی میتوانددریادگیری بهتر کودکان موثر باشد.

استفاده از علایم در مدرسه

تابلوهای راهنمایی و رانندگی را می توان بانصب درراهروها و کلاسهای مدرسه درذهن کودکان جای داد.

بازی های کامپیوتری و انیمشن

استفاده ازبازی های کامپیوتری و انمیشن با موضوع راهنمایی و رانندگی برای کودکان جذاب استو آنها به خوبی مفاهیم را از شخصیت های دوست داشتنی بازی ها و انیمیشن ها فرا می گیرند.والدین و مربیان می توانند با آموزش مفاهیم راهنمایی و رانندگی به کودکان آنها را در کودکی ایمن از خطرات نگه دارند و در ضمن برای آینده شهروندانی آگاه و آموزش دیده و رانندگانی قانون مند تربیت کنند.

و اما تاثیر مهدکودک ماه و ستاره در این راستا

با توجه به توضیحات فوق مجموعه ماه و ستاره تصمیم به آموزش به همراه بازی با فرشته هامون گرفت.

تیم ماه با بکارگیری علائم راهنمایی و رانندگی ، لباس و تجهیزات شروع به آموزش کودکان کرد.

بچه ها با کمی از قوانین راهنمایی و رانندگی مثل بستن کمربند ایمنی،رعایت کردن سرعت مجاز،همکاری با پلیس و … آشنا شدن.

توجه شما رو به گزارش تصویری در ذیل جلب میکنم.

منتظر نظراتتون هستیم.

فهرست مطالب