مهدکودک ماه و ستاره

مراقبت از بهداشت دهان و دندان در کودکان

*مراقبت از بهداشت دهان و دندان كودكان زير 2 سال

گاهي ممكن است ، در هنگام تولد ناهنجاريهايي در ناحيه دهان نوزادان ديده شود .

مثل :شكاف در ناحيه لبها كه در اصطلاح  به آن لب شكري مي گويند . امكان دارد

شكاف لبها يك طرفه يا دو طرفه باشد .

شكاف در كام كه ممكن است تنها يا همراه با شكاف لبها باشد .

امكان دارد بعضي از نوزادان هنگام تولد يك يا دو دندان داشته باشند يا تا يك ماهگي

دندان در بياورند ، به اين دندانها ،دندانهاي نوزادي مي گويند . اين دندانها ممكن است

موقع خوردن شير ، پستان مادر يا زبان نوزاد را زخم كند .گاهي هم ، لق شدن آنها باعث

خونريزي وزخم شدن لثه نوزاد مي شود . همچنين ممكن است ، اين دندانها كنده شود

وبه داخل حلق كودك بيفتد و خطر جدي ايجاد كند .

وظيفه شما در مراقبت از بهداشت دهان و دندان

در اولين مراقبت هر نوزاد ،وقتي مي خواهيد پرونده مراقبت كودك

را تشكيل دهيد ، بايد دهان كودك را نيز با ملايمت كامل وبا دقت معاينه كنيد .اگر

هر يك از ناهنجاريهائی كه در بالا شرح داده شد وجود داشته باشد ، بايد كودك

را به مركز بهداشتي درماني ارجاع فوري دهيد . توجه مهم : هر وقت مي خواهيد

دهان نوزاد را معاينه كنيد ، حتما اول دستهاي خود را با آب و صابون بخوبي بشويد.

نكات مهم

-پستان يا شيشه شير را به مدت طولاني در دهان كودك نگه نداريد .

-مواد شيرين به پستانك نزنند .

-تا آنجا كه ممكن است ، از دادن مواد ومايعات شيرين مثل آب قند ،نبات داغ و …

به كودك بخصوص در شب ،خودداري كنند .

–         پس از سن 6 ماهگي بعد از هر نوبت شير دادن ،  بخصوص در طول شب

مقدار كمي آب به كودك بدهند تا دهانش تميز شود .

–         حداقل روزي دو بار ، بخصوص بعد از شير يا شربت دارويي يك تكه گاز يا

پارچه تميز را به دور انگشت اشاره خود بپيچيد وآن را با آب خيس كنند ، بعد انگشت

خود را با ملايمت وبا دقت روي لثه ودندانهاي شير خوار بكشند . لازم است اين كار

را ، از همان آغاز رويش اولين دندان شيري انجام دهند .

–         قطره آهن را در انتهاي زبان كودك بريزند تا با دندانها تماس پيدا نكند وباعث

تغيير رنگ آنها نشود .

–         از ماه سوم تولد كودك ، درباره مشكلات مربوط به دندان درآ وردن كودك

با مادر صحبت كنيد تادر صورت بروز ناراحتي نگران نشوند . به مادر ياد بدهيد

كه براي كمك به رويش دندان  وكم كردن ناراحتيهاي كودك مي تواند پس از شستن

دست با آب وصابون ، با انگشت تميز لثه كودك را با ملايمت ماساز دهد .

–         از ماه ششم تولد كودك ، هر بار كه كودك را براي پايش رشد مي آ ورند

رويش دندانها را بررسي و با جدول رويش دندانها مقايسه كنيد . اگررويش دندانها

بيشتر از 9 ماه تاخير داشته باشد او را به مركز بهداشتي درماني ارجاع غير فوري دهيد .

–         عده اي از مردم  اعتقاد دارند كه موقع دندان درآوردن ، بچه  ها دچار

اسهال مي شوند  وبه اين دليل اين گونه اسهالها را جدي نمي گيرند . ولي اگر

هم اسهال همزمان با در آمدن دندان كودك باشد . بايد اسهال را  مثل هميشه

جدي گرفت ودرمان كرد .

  *مراقبت از بهداشت دهان و دندان كودكان 2 تا 6 سال

 آنچه كه بايد به مادران وخود كودكان ياد داد :

1-   اهميت دندانهاي شيري در جويدن غذا ، حرف زدن ، زيبايي ، الگو بودن براي

رويش دندانهاي دايمي

2-  اهميت پر كردن دندانهاي شيري پوسيده و خودداري از كشيدن آنها .

3-اهميت تغذيه صحيح وروش استفاده درست از مواد قندي

4-انتخاب مسواك مناسب ( كوچك ونرم )براي کودكان .

5-شروع مسواك كردن دندانها ي كودك از 5/2 سالگي

اين كار تا پايان 3 سالگي كاملا به وسيله مادر يا پدر انجام مي گيرد . براي اين كار پدر

يا مادر بايد سر كودك را روي زانوي خود بگذارد ( بعد از 3 سالگي كودك مي تواند

روبروي  والدين به حالت ايستاده قرار گيرد ) وبا ملايمت  وبه آرامي مسواك  را روي

سطحهاي داخلي وخارجي وجونده دندانهاي كودك به طور افقي حركت دهد .

در كودكاني كه خمير دندان را قورت مي دهند ، بهتر است تا رفع عادت از خمير

دندان استفاده نكنند

توجه مهم

الف – به هيچ وجه نبايد  براي مسواك كردن دندان بچه خشونت بكار برد . بلكه بايد با آموزش و

تشويق مداوم  كودك، او را به اين كار راضي كرد .

ب –براي آموزش كودكان ، بهتر است والدين در حضور  فرزندانشان دندانهاي خود را مسواك بزنند .

6-نخ كشيدن دندان :

اين كار نيز بايد از 3 سالگي شروع وبه وسيله پدر ومادر به روشي كه در بند 5 گفته شد انجام گيرد .

از حدود 8 سالگي ، نخ كشيدن  مي تواند توسط خود كودك . ولي با نظارت پدر يا مادر انجام شود .

وقتي  اطمينان حاصل شد كه كودك مي تواند نخ كشيدن و مسواك كردن را به طور صحيح انجام دهد .

پدر ومادر مي توانند انجام اين كار را به خود كودك واگذار كنند .فقط مراقب باشند  كه كودك همه

روزه با نظم وحوصله اين كار را انجام دهد .

7-اثرهاي بد ناشي از مكيدن انگشت  يا پستانك بعد از سن 4 سالگي :

مكيدن انگشت يا پستانك فقط تا 4 سالگي اشكالي ندارد اگر بعد از آن ادامه پيدا كند ، اثر بدي در

شكل گيري و رشد دندانها  و فكها خواهد شد  .

روش كار مراقبت از بهداشت دهان و دندان :

اول – در هر مراجعه متناسب با سن كودك بايد نكات 1 تا 7 را به مادر يا پدر بچه آموزش داد .

دوم – در هر مراقبت ، حتما دهان ، دندان و لثه كودك را معاينه كنيد  وو ضعيت دهان ودندان او را در پرونده خانوار ثبت كنيد . سوم- اگر  رويش اولين دندان آسياي بزرگ  دايمي در سن 6 سالگي انجام شده باشد ، آن دندان را به كودك و اولياي او نشان دهيد و اهيمت نگهداري از آن را تاكيد كنيد

فهرست مطالب